Τεχνική Υποστήριξη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε σχετικά με την σύγχρονη η την ασύγχρονη τηλεκατάρτιση

ανοίξτε ένα Ticket και ο πρώτος διαθέσιμος Agent θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Άνοιγμα νεου Ticket

 

 

 

 
Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβοληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Ανακοινώσεις

Footer Image